Konu Seçimi: Tez başlığınızı seçerken, kişisel ilgi alanlarınıza ve alanınızda mevcut önemli sorunlara odaklanın.

Araştırma Planı: Detaylı bir araştırma planı oluşturun. Hedeflerinizi belirleyin ve adım adım ilerleyin.

Literatür Taraması: Mevcut literatürü inceleyerek, araştırmanızın meşruiyetini ve katkısını güçlendirin.

Metodoloji: Kullandığınız araştırma yöntemini net bir şekilde açıklayın. Veri toplama sürecinizi detaylandırın.

Analiz ve Yorum: Topladığınız verileri doğru bir şekilde analiz edin ve elde ettiğiniz sonuçları açıklayıcı bir biçimde yorumlayın.

Akademik Dille Yazım: Tezinizi akademik bir dille yazın. Doğru terimleri kullanın ve dilbilgisine özen gösterin.

Kaynakça ve Atıf: Kullandığınız kaynakları düzenli bir şekilde kaynakça halinde sunun ve metnin içinde uygun şekilde atıflarda bulunun.

Editöryel Kontrol: Yazım kurallarına ve formatına dikkat edin. Tezinizi özenle kontrol ederek dil ve stildeki hataları düzeltin.

Unutmayın ki her bir adım, sağlam bir tez yazım sürecini destekler. Titizlikle çalışarak,  size en uygun katkıyı sunabiliriz.

Leave A Comment

Related Posts