Tez

Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken 8 Önemli Nokta

 1. Konu Seçimi: Tez başlığınızı seçerken, kişisel ilgi alanlarınıza ve alanınızda mevcut önemli sorunlara odaklanın.
 2. Araştırma Planı: Detaylı bir araştırma planı oluşturun. Hedeflerinizi belirleyin ve adım adım ilerleyin.
 3. Literatür Taraması: Mevcut literatürü inceleyerek, araştırmanızın meşruiyetini ve katkısını güçlendirin.
 4. Metodoloji: Kullandığınız araştırma yöntemini net bir şekilde açıklayın. Veri toplama sürecinizi detaylandırın.
 5. Analiz ve Yorum: Topladığınız verileri doğru bir şekilde analiz edin ve elde ettiğiniz sonuçları açıklayıcı bir biçimde yorumlayın.
 6. Akademik Dille Yazım: Tezinizi akademik bir dille yazın. Doğru terimleri kullanın ve dilbilgisine özen gösterin.
 7. Kaynakça ve Atıf: Kullandığınız kaynakları düzenli bir şekilde kaynakça halinde sunun ve metnin içinde uygun şekilde atıflarda bulunun.
 8. Editöryel Kontrol: Yazım kurallarına ve formatına dikkat edin. Tezinizi özenle kontrol ederek dil ve stildeki hataları düzeltin.

Unutmayın ki her bir adım, sağlam bir tez yazım sürecini destekler. Titizlikle çalışarak,  size en uygun katkıyı sunabiliriz.

Tez

Yazımı Sırasında Yapılan 8 Yaygın Hata

 1. Konu Belirsizliği: Belirgin bir tez konusu seçmeden önce detaylı bir literatür taraması yapın ve araştırma alanınıza odaklanın.
 2. Zayıf Araştırma Planlaması: Detaylı bir araştırma planı oluşturmadan önce hedefleri belirleyin ve yöntemleri düzenli bir şekilde planlayın.
 3. Literatür Eksikliği: Var olan literatürü incelemeden önce, benzer çalışmaları anlamak ve mevcut boşlukları belirlemek önemlidir.
 4. Metodoloji Hataları: Kullanılan araştırma yöntemini açıkça belirtin ve veri toplama sürecini özenle planlayın.
 5. Analiz ve Yorum Eksikliği: Toplanan verileri etkili bir şekilde analiz edip yorumlamadan önce, bulguları çıkarımlarla destekleyin.
 6. Akademik Dil ve Stil Sorunları: Tezinizi akademik bir dille yazın ve dilbilgisine özen gösterin.
 7. Atıf Hataları: Kullanılan kaynakları düzenli bir şekilde kaynakça halinde sunun ve atıfları eksiksiz yapın.
 8. Editöryel Gözden Geçirme İhmal Edilmesi: Yazım kurallarına ve formatına dikkat ederek, tezinizi özenle kontrol edin.

Bu hatalardan kaçınarak, tez yazım sürecinde daha sağlam bir temel oluşturabilir ve akademik başarıya ulaşmanız konusunda sizlere destek olabiliriz.